Dịch vụ GSĐT cung cấp các công cụ để các thuê bao Metronet/MegaWan/ FiberVNN chủ động theo dõi/giám sát trạng thái, tình hình hoạt động của đường truyền do khách hàng đăng ký như: cảnh báo trạng thái up/down, giám sát lưu lượng, phân tích lưu lượng sử dụng…

Trước mắt, VNPT Hà Nội chỉ cung cấp cho các thuê bao đang sử dụng dịch vụ FiberVNN, MetroNet, MegaWan cấp trên thiết bị L2Sw mạng AON (Active Optical Network). Việc mở rộng phạm vi cung cấp cho các loại thiết bị mạng khác sẽ được VNPT Hà Nội hướng dẫn sau.

Khách hàng được cung cấp một hoặc nhiều lựa chọn giám sát sau:

+/ Truy cập hệ thống GSĐT: Khách hàng được cấp quyền truy cập hệ thống GSĐT để chủ động giám sát.

+/ Nhận cảnh báo qua SMS: Nhận cảnh báo về các sự cố đường truyền hoặc vượt ngưỡng giám sát đường truyền.

+/ Nhận cảnh báo, báo cáo phân tích lưu lượng qua email: Nhận cảnh báo về các sự cố đường truyền, vượt ngưỡng giám sát đường truyền và báo cáo phân tích lưu lượng hàng ngày.

Để có thể sử dụng dịch vụ, khách hàng cần lưu ý

+/  Khách hàng được cung cấp username/password để truy nhập hệ thống GSĐT tại địa chỉ http://vinaphone.hanoi.vn với các chức năng giám sát/theo dõi:

+/  Khách hàng đăng ký số di động VNP hay VMS để nhận tin nhắn cảnh báo.

+/  Khách hàng đăng ký email nhận email cảnh báo.